Міністерство культури України

Нове в Шевченкіані
 
 
 
   

 

 

Територія мови Тараса Шевченка

Монографія/ [С.Я. Єрмоленко, Г.М.Вокальчук, А.Ю.Ганжа, Л.П.Гнатюк, Г.М.Сюта]; за ред. С.Я.Єрмоленко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 348с.

У книжці йдеться про нове бачення мовотворчості Тараса Шевченка як філософії українського Слова. Вміщено інформацію про лінгвокультурні орієнтири творчості Кобзаря: книжно-історичні, народнопісенні, усно-розмовні, літературні, про життя Шевченкового слова в сучасній українській літературній мові.

Серед численних праць із шевченкознавства книжку вирізняє сучасний погляд на місію Шевченка в утвердженні нової української літературної мови.

Видання розраховане на найширше коло читачів.  

 

П.Д.Тимошенко. Студії над мовою Тараса Шевченка

Інститут української мови НАН України. – К: КММ, 2013. – 224с.

У виданні вміщено дослідження відомого українського мовознавця Петра Дмитровича Тимошенка (1920– 1984) про мову Тараса Шевченка. Прийомами опрацювання мовних явищ і глибиною осмислення ролі Т.Шевченка в розвитку української літературної мови студії П.Тимошенка становлять окрему важливу сторінку лінгвістичної шевченкіани та досліджень з історії української мови. Для шевченкознавців, філологів, дослідників української мови, викладачів, студентів.

Своїми працями Петро Дмитрович Тимошенко продемонстрував виразно висхідний розвиток мови Шевченка, підтвердив обґрунтованість положення про досліджуваний ідіолект як новий етап в історії української літературної мови, чітко означивши грані новаторства мовотворчості автора. Об'єктивність і глибина аналізу мови Шевченка, що здійснив учений, нівелюють багато контроверзійних оцінок та упереджених закидів щодо мови поета та його словесної культури. Засаднича Шевченкова модель мовотворення – синтезування різноманітних мовних джерел задля досягнення віртуозності творення тексту, що була підтримана й розвинута в пошевченкову добу, – забезпечила українській мові поступ і утвердження навіть за вкрай несприятливих суспільно-політичних обставин.  

 

 Забужко Оксана. Шевченків міф України.
Спроба філософського аналізу

Вид. 5-те, перегл. і допов. - Київ, видавничий дім «Комора», 2017.– 304 с.

Книга «Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу» вперше вийшла друком 1997 року і справила ефект бомби в українському літературознавстві – не менший, ніж «Польові дослідження українського сексу» в літературі. Авторський метод інтерпретації класичних текстів скандалізував адептів канону Великого Кобзаря, і дискусія швидко переросла в «битви за святині». Тепер, із відстані у двадцять років, пропонуємо читачеві поглянути на цю унікальну працю в контексті – додана добірка літературної критики та публіцистики відображає полеміку, що вирувала після першої публікації книги.

 

Шевченко Т.Г. Щоденник

Переклад з російської М.Чумарної. – Львів: Апріорі, 2015. – 320с.: іл.

«Щоденник» Тараса Шевченка – це його особливий автопортрет на тлі очікуваного вітру волі. Автопортрет, виписаний чуттями, емоціями, болями, розчаруваннями на вершині свого земного етапу з тяжкої каторги в очікувану свободу, якої так і не судилося дождатись…

Сподіваємось, вдумливе прочитання цього імпровізованого, але неймовірно щирого і правдивого твору Тараса дасть можливість сучасникам глибше пізнати істинно велику душу нашого пророка.  

 

Чумарна М.І. Тихий ангел пролетів.
Сповідь Тараса Шевченка. Тризна.

Львів: Апріорі, 2007.– 80с.: іл.

Ця книга – авторський проект Марії Чумарної, поетеси і дослідниці. Авторка перекладу поеми Тараса Шевченка «Тризна» побувала в тих місцях, де була написана поема, відчула живу присутність Тарасової любові, що записана на кожній стежині, де ступала нога поета. В короткій розповіді подається дуже щільний, але об'ємний огляд Тарасової долі, його пошуку любові.  

 

Симоненко Р.Г., Берестенко В.А. Тарас Шевченко та його доба

Док.- хрестом. висвітлення життя й діяльності видат. сина України та найближ. у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І.Я.Франка, Лесі Українки, М.П.Драгоманова. /
У 3 томах./Р.Г.Симоненко, В.А.Берестенко; худож.-оформлювач О.М.Іванова. – Харків: Фоліо,
2013. - 495с.: іл. (Укр. та рос. мовами).

У тритомнику «Тарас Шевченко та його доба» висвітлюється життя й діяльність видатного сина України, великого Кобзаря. В ньому зібрані ретельно перевірені документи, що збереглися, автентичні спогади сучасників – друзів і соратників Шевченка, які близько знали поета, а також наукові дослідження, що базуються на об'єктивному відборі фактів, ґрунтовному й неупередженому їх викладенню.

  • Том І розповідає про становлення й розвиток шевченкознавства, про дослідження творчої спадщини великого митця – поета, художника, революціонера, а також про його злиденні роки дитинства і юності, аж до визволення з кріпацтва і вступу до Петербурзької академії художеств.  
  • Том ІІ присвячений найбурхливішому періоду в житті Т.Г.Шевченка: навчанню у Петербурзькій академії художеств, знайомству і спілкуванню з видатними діячами культури того часу: В.Жуковським, К.Брюлловим, Ф.Глинкою, Є.Гребінкою, Г.Квіткою-Основ'яненком та іншими, участі у Кирило-Мефодіївському товаристві, арешту і заслання. 
  • До ІІІ тому увійшли матеріали, що стосуються останнього періоду життя і творчості Т.Г.Шевченка – від повернення із заслання до самої його смерті у 1861 році. Також у цьому томі висвітлюються історичні погляди поета та його вплив на розвиток української та світової літератури і на творчість таких видатних митців як Леся Українка, Іван Франко, Михайло Драгоманов, що стали спадкоємцями традицій Кобзаря. 
 

Україна Тараса Шевченка

Упоряд.: Р.В.Маньковська, В.М.Мельниченко; голова ред. ради Л.М.Новохатько, голов. ред. О.П.Реєнт; передм. О.П.Реєнта, Л.М.Новохатька; худож. – оформлювач О.М.Іванова; М-во культури України, Нац. спілка краєзнавців України. – Харків: Фоліо, 2015. – 573с.: іл.

Тарас Шевченко – головний символ нашої держави, саме тому з'явилася ця книжка, що підбиває підсумки увічнення його пам'яті в кожній області України. У пропонованій книжці комплексно розглядається краєзнавчий аспект шевченківської теми у всеукраїнському контексті. До видання увійшло 26 нарисів, підготовлених дослідниками з усіх областей України, АР Крим, міста Севастополя та міста Києва, кожен з яких висвітлює місця, пов'язані з життям і творчістю Т.Шевченка, розповідає про людей, з якими спілкувався поет, а також про музеї та пам'ятники Великому Кобзареві.

Ілюстративним доповненням книжки є репродукції, архівні документи, світлини пам'ятників, твори мистецтва тощо. Книга є внеском краєзнавців України до святкування 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка і розрахована на широкий загал шанувальників української культури та історії.  

    Сторінки 1... 2... 3... 4... 5...
     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©batjkivshhyna-tarasa.com.ua